Умот не е брод што треба да се натовари, умот е оган што треба да се разгори.“ - Плутарх

петак, 21. децембар 2012.

Дружба МитоНЕ

Корупција - ја сечеш гранката на којашто седиш


20. 12. 2012

Нема коментара:

Постави коментар