Умот не е брод што треба да се натовари, умот е оган што треба да се разгори.“ - Плутарх

уторак, 28. октобар 2014.

УЧЕНИЧКА КВИЗОТЕКА - 2015

Традиционалната Ученичка квизотека започна на 14. октомври 2014 година, а ќе трае до мај 2015 година. Натпреварите се одржуваат во ДКЦ "Карпош".