Умот не е брод што треба да се натовари, умот е оган што треба да се разгори.“ - Плутарх

недеља, 05. април 2015.

НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА 2014/2015

Oпштински натпревар по физика21.02.2015
Регионален натпревар по физика 04.04.2015
Државен натпревар по физика  2015