Умот не е брод што треба да се натовари, умот е оган што треба да се разгори.“ - Плутарх

петак, 14. децембар 2012.

Сценарио за театарска претстава: “КАЛЦИУМ”КАЛЦИУМ

Тале: Откриен е од Хемфри Дејви во 1808 година. Тој е мек, сив земноалкален металкој се користи како редукционен агенс. Во екстракцијата на ториумот, циркониумот и ураниумот. Ви го претставувам калциум!
Матеј: Јас сум  хемиски елементво периодниот систем со симбол Ca и атомски број 20 и  петтиот најзастапен елемент во Земјината кора. Јас сум есенцијален за живите организми, а особено место завземам во нивната клеточна физиологија и сум најзастапениот метал во многу животни.

 Тале: Калциумот може преку електролиза да се екстрахира од калциум флуоридот. Гори со жолтоцрвеникав пламен и формира бела нитридна покривка кога е изложен на воздух.

 Матеј: Да се споиме!

БОРБА – создавање на калциум оксид и калциум карбонат
Тале: Победник калциум ! Реагира со водата, притоа заменувајќи го  водородот и  формирајќи калциум хидроксид. Неговиот оксид е калциум оксид и кога реагира со јаглероден диоксид и формира калциум карбонат.
Соединенијата на калциумот учествуваат во изградба на скелетот на организмите. Калциумовите јони учествуваат во размената на материи и влијаат врз правилната работа на срцето.Тие го помагаат и процесот на згрутчување на крвта при крварења. Поради тоа, многу е важно во исхраната да се внесуваат доволно намирници кои содржат калциум, како што се млекото, млечните производи и различните зеленчуци.
Матеј: А и не заборавај. Големи количества од мојот варовник се користат за добивање на негасена вар, а од неа гасена вар која е основна суровина за добивање малтер. Малтерот е смеса од вар, песок и вода. Малтерот наоѓа голема примена во градежништвото. Гипсот се користи, исто така, во градежништвото и во вајарството.
А сега последната битка!

БОРБА  - создавање на Калциум хидроксид
                                                                  
КРАЈ

Изработиле и одиграле:

Матеј Голубовиќ  и Трајче јакимовски VIIIa

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот:

Овие млади актери со својата игра и креативност, најсложените наставни содржини ги прават лесни и интересни. Својот талент го искористуваат да го разберат материјалот и да им помогнат на другите. Виновници се за многу свои и туѓи петки <3

Нема коментара:

Постави коментар