Умот не е брод што треба да се натовари, умот е оган што треба да се разгори.“ - Плутарх

понедељак, 21. новембар 2016.

МЕСЕЦ НА НАУКАТА - НОЕМВРИ 2016

Во ТЦ „Скопје Сити мол“ и на ПМФ во трите викенди во ноември (4-ти и 5-ти, 11-ти и 12-ти, 18-ти, 19-ти и 20-ти)  се одржа манифестацијата „Ноември – месецот на науката“ каде се опфатија натпревари, експерименти, работилници, предавања и изложби за сите генерации.

За првпат настанот (групно)  беше организиран од Друштвото на физичари од Република Македонија, Сојузот на хемичари и технолози на Македонија, Друштвото на биолози на Република Македонија, Македонското астрономско друштво, Македонското географско друштво, Скопското астрономско друштво, Природно-математичкиот факултет и Скопје сити мол.

Во рамките на настанот,  се одржа и 41-та школа на „Млади физичари“ на која учениците  се натпреваруваа во изработки, демонстрации и со експерименти.

Беа организирани креативни детски работилници, каде најмалите  на сосема поинаков начин можеа да се запознаат со природните закони на науката. Како дел од месецот на науката,  можеа да се проследат и предавања на разни теми, од сите научни области од научници од Македонија како и од (надвор) гостите од странство. Настанот  изобилуваше со  активности,  изложби, натпревари во изработки, демонстрации, експерименти, симулации, модели и знаење.