Умот не е брод што треба да се натовари, умот е оган што треба да се разгори.“ - Плутарх

субота, 18. мај 2013.

ФИЗИКА натпревари 2013Креативноста и постигнувањата на младите истражувачи  дава надеж дека ќе се зголеми интересот кон природните науки. Жалам, што училиштата не водат доволно грижа за  младите таленти.

На 18 мај 2013 година, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, се одржа 37-от Републички натпревар по физика. Осмоодделенците од ОУ „Димитар Миладинов“  Скопје на овој натпревар освоиле едно второ место и две трети места.
Втората награда ја освои ученичката Калина Дуковска. Третата  награда освоија учениците Леонид – Рене – Томас Караџинов и Матеј Голубовиќ.
Училиштето „Димитар Миладинов“ постигна најдобри резултати во регионот (Скопје, Куманово, Крива Паланка, Кратово и помалите места), две први места, Леонид – Рене – Томас Караџинов и Матеј Голубовиќ, едно трето место, Георги Камчевски и две пофалници, Калина Дуковска и Антонио Андоновски.
Магнетни појави
Електрицитет
Движење и сили
Види повеќе
Види повеќе
Види повеќе
Види повеќе
Види повеќе

Види повеќе
Види повеќе
Види повеќе
Види повеќе
ЕКОЛОГИЈА
Осмоодделенци
Седмоодделенци

Не ги собравме сите дипломи, не биле испечатени.

Нема коментара:

Постави коментар