Умот не е брод што треба да се натовари, умот е оган што треба да се разгори.“ - Плутарх

четвртак, 03. октобар 2013.

Прошетка низ Зоолошката градина, Скопје

Зоолошката градина Скопје е формирана во 1926 од страна на тричлена комисија со која раководел д-р Станко Караман. Во истата 1926 година е предложена денешната локација која во тоа време опфаќала 4 ha површина, а Градината располагала со скромен број на животни кои претежно биле добиени како подарок.
Со решение на Градското собрание во 1965 година и со донесувањето на елаборатот во 1966 година за ново урбанистичко решение, Зоолошката градина Скопје го добива денешниот изглед. Денес, градината е лоцирана на површина од 96.894 m² и располага со 503 животни, од кои: 261 птица од 36 вида, 230 цицачи од 42 вида и 16 влекачи од 8 вида. Основни дејности на градината се: културна, образовна и научна, а нејзина основна цел е да ги чува, одгледува и презентира живите експонати и истите да ги направи достапни за пошироката јавност.

Нема коментара:

Постави коментар