Умот не е брод што треба да се натовари, умот е оган што треба да се разгори.“ - Плутарх

понедељак, 03. фебруар 2014.

Поплава

Ја реконструиравме електричната инсталација, ги реконструиравме  подовите, на ред се канцелариските простории поради несакана случка - поплава  :(

03.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
10.02.2014
10.02.2014
13.02.2014
13.02.2013
14.02.2014
14.02.2014
21.02.2014
21.02.2014
27.02.2014

Нема коментара:

Постави коментар